H1 N1 վիրուս

Մամուլ

«Անպայման պետք է հաշվի առնել նաև H1N1 և ատիպիկ պնևմոնիայի դեմ պայքարի փորձը». Կարեն Կասպարյան

«Անպայման պետք է հաշվի առնել նաև H1N1 և ատիպիկ պնևմոնիայի դեմ պայքարի փորձը». Կարեն Կասպարյան  168.am-ի հետ զրույցում ասաց քիթ-կոկորդ-ականջաբան, բ.գ.թ.

Read More