բարձրագույն կրթություն

Մամուլ

Բարձրագույն կրթությամբ մանկավարժի որակավորում չունեցող, սակայն 30 կրեդիտ ստացած անձինք կարող են դասավանդել դպրոցում

Բարձրագույն կրթությամբ մանկավարժի որակավորում չունեցող, սակայն 30 կրեդիտ ստացած անձինք կարող են դասավանդել դպրոցում ՀՀ բարձրլեռնային և սահմանամերձ բնակավայրերում, ինչպես

Read More