Այո պաստառ

Ազատ խոսք

«Էս շինությունը, որի վրա ատելության քարոզով պաստառ է կպցրած, ոչ ավել, ոչ պակաս, 16 կվարտալի «ԱՅՈ»-ի շտաբն է»

Էս շինությունը, որի վրա ատելության քարոզով պաստառ է կպցրած, ոչ ավել, ոչ պակաս, 16 կվարտալի «ԱՅՈ»-ի շտաբն է Այս մասին

Read More