Չաշխատող անձին մայրության նպաստ նշանակելու կարգը լրամշակվել է

Չաշխատող անձին մայրության նպաստ նշանակելու կարգը լրամշակվել է

Այս մասին հայտնում է ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը։

«Չաշխատող անձին մայրության նպաստ նշանակելու կարգը լրամշակվել է։

Կառավարության որոշմամբ՝ մայրության նպաստ նշանակելու համար պահանջվող փաստաթղթերի ցանկից հանվել է ծննդօգնության պետական հավաստագիր ներկայացնելու պահանջը։

Ինչպես սկսել հղիության պլանավորումը

Նախկին կարգավորման համաձայն՝ հղիության 22-րդ շաբաթից հետո չաշխատող մայրերին տրվում էր ծննդօգնության պետական հավաստագիր նպաստի այս տեսակից օգտվելու համար»։