Ես երեք ամիս հետո, վարչապետ լինելով, նոր իմացա, որ ՀՀ-ում կան ստվերային այգիներ

Ես երեք ամիս հետո, վարչապետ լինելով, նոր իմացա, որ ՀՀ-ում կան ստվերային այգիներ