Եթե ես ֆիզիկապես ներկա եմ այստեղ, ուրեմն դուք պարտավոր եք

Եթե ես ֆիզիկապես ներկա եմ այստեղ, ուրեմն դուք պարտավոր եք․․․