«Բա Արցախի հարցով հիմա ո՞ւմ դիմենք, ընգեր Լուլու». Արթուր Հայրապետյան

«Բա Արցախի հարցով հիմա ո՞ւմ դիմենք, ընգեր Լուլու». Արթուր Հայրապետյան

Լրագրող Արթուր Հայրապետյանը ֆեյսբուքյան իր էջում հրապարակել է լուսանկար և կից գրել.

«Լուլոււււււ՞ լավ ես Լուլու, բա Արցախի հարցով հիմա ում դիմենք ընԳեր գարԱԺի երեսփnխան լուուլուոււււււււ»: