Հավատացել ենք, որ ունենք երկիր, ունենք տուն և մի օր պիտի վերադառնանք այդ տունը

Հավատացել ենք, որ ունենք երկիր, ունենք տուն և մի օր պիտի վերադառնանք այդ տունը