Ես քեզ սիրում եմ, տարբեր լեզուներով

Ես քեզ սիրում եմ,տարբեր լեզուներով

Հայերեն – Ես սիրում եմ քեզ, Ռուսերեն – Յա տեբյա լյուբլյու,  Արաբերեն – Անա ախաբեկի, Ադիգերեն  Սե օռի պլեգուն, Ալթայերեն – Մեն սենի տուռառ, Ալբաներեն – Ունե դուա տի, Ամխարերեն – Աֆեգգեռե անտե, Անգլերեն – Այ լավ յու, Աբխազերեն – Սառա բառա բզիա բզօյ,

Աղվաներեն – Մա դի կավել մինա, Բաշկիրերեն – Մին խինե յառատաու, Բելոռուսերեն – Յա տեբե կախայու, Բիրմայերեն – Չենա տինգօ չխի տի, Բուրյաթերեն – Բի շամայ դուռլախա, Հունգարերեն – Սեռետլեկ, Վիետնամերեն – Էմ իեյու անան իեյու էմ, Հոլանդերեն – Իկ խուիդ ոան յու,

Հունարեն – Էգօ ագապո սու, Վրացերեն – Մե շեն միկվառխառ, Դանիերեն – Իեգ էլսկեռ դիտ, Դունգաերեն – Վո ժիայ նի, Եբրայերեն – Անի օխևետ օտխա, Իդիերեն – Օբ դիխ լիբ, Ինդոնեզերեն – Սայա մենտինտա կոու,  Իսպաներեն – Յո տե ամո, Իտալերեն – Իո տե ամո,

Կաբարդինո-Չերկեսերեն  – Սե ուէ լագուն, Ղազախերեն – Մեն սենի ժառատամ, Կարա-լատիկերեն  – Կ’տիբիտիկ,  Ղրղզերեն – մեն  սենի սույու, Կալմիկերեն – Բի չի դուռտա բոլխ,  Կոմի – Մե ռադեյտ տենե, Կորիակերեն – Գիմնան գիչչի իլնու լինիկ,  Կումիկերեն – Մեն սենի սյույմի, Չինարեն – Ո այ նի, Լակերեն – Նա վին խիռա խուն, Լատվիերեն – Էս տևի միլու,

Լատիներեն – Էգո տու  ամառէ,  Լիտվերեն – Աշ տավյա միլյու, Լուգանդա – Նկուկվագալա,  Մակեդոներեն – Յաս տեբե սակամ,  Մալագերեն – Տիա իանուո աո,  Մալազիերեն – Ակու կունտա կապադա ավակ, Մարիերեն – Միի տիմիմ ռատամ,  Մենգլերեն – Մա սի մնիոռկ,  

Մոլդավերեն – Տ’յուբեսկ, Մոնղոլերեն – Բի տանդ խայռտայ,  Մորդովերեն – Մոն վեչկան, Նավահո – Կա-տա-ուուռ-ձ, Նիվխերեն – Կոդի մոդի չմոձ, Գերմաներեն – Իխ լիբե դիխ,   Նորվեգերեն – Եգ դեգ էլսկի, Նենեցերեն – Ման խամզանգավ սիտ, Օսեթիներեն – Ազ դաիմա ուոառզոն,  

Պարսկերեն – Ման տո շյսչ, Լեհերեն – Յա ցեն կոխամ,  Պորտուգալերեն -Ա մո տե, Ռումիներեն – Տ’յուբեսկ,  Սերբ-Խորվաթերեն – Յա տու ոլետի,  Սլովակերեն – Մամ տյա ռադ, Սլովեներեն – Յազ տի լյուբիտի,  Սոմալի – Անիգա կու եսել,  Սուախիլի – Միմիկուպենդա,  Տագալերեն – Ակո սիյա ումիբիգ,  

Տաջիկերեն – Ման տուլ նոխս մետինամ,  Տամիլերեն – Նան ուննայի կադալիռեն, Թաթարերեն – Մին սինի յառատամ, Տուվարեն -Մեն սենի ինակշիր, Թուրքերեն – Բեն սանա սևիրիում,  Ուզբեկերեն – Մեն սենի սևեմ,  Ուկրաիերեն – Յա տեբե կոխայու,  Ուդմուրտերեն – Յառատիշկե մոն տոնե,  

Ֆիններեն – Ռակաստան սինուա,  Ֆրանսերեն — Ժե տեմ,  Հանսի – Ինա զոն կա, Հակասերեն – Մին սին խինառա,  Հինդի – Մեի տումսեյ պյառ կառտա խում, Չեխերեն – Մամ տե ռադ,  Չուվաշերեն – Էպ սանա յորադապ,  Շվեդերեն – Յադ էլսկառ դեյ,  Էվենկերեն -Բի սինե ֆիվ,

Էսպերանտո – Մի ամաս սին,  Էստոներեն – Մա արմաստան սինդ, Յակուտերեն -Մին էն մանմաա, Ճապոներեն – Այ շիտեռու,  Բուլղարերեն – Ազ տի օբիչամ:

Հավանեցի՞ր, կիսվիր թող ընկերներդ նույնպես տեղեկանան